COVID -19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Tvrtka Orgula grupa d.o.o. je krajnji primatelj financijskog instrumenta „COVID – 19 zajam za obrtna sredstva“ sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA (DMS), I KONTROLING BI SUSTAVA NAD POSTOJEĆIM ERP-OM

NAZIV PROJEKTA: IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA DOKUMENTIMA (DMS), I KONTROLING BI SUSTAVA NAD POSTOJEĆIM ERP-OM

KRATAK OPIS PROJEKTA: Nabavka IT opreme i software-a, te instalacija DMS i BI sustava za planiranje i izvještavanje u realnom vremenu kroz nadogradnju postojećeg ERP-a. Sustav omogućava brzo i efikasno kolanje, ovjeravanje i arhiviranje dokumenata, te generiranje poslovnih informacija u realnom vremenu.

Projektom je osigurana automatizacija financijskog izvještavanja i povećana je ažurnost i efikasnost poslovnih procesa (prodaja, nabava, skladište, fakturiranje, planiranje).

Rezultati projekta se očituju u porastu zapošljavanja (minimalno 2 osobe), povećanju prihoda (minimalno 3,89 mil. kn), te unapređenju minimalno 5 poslovnih procesa).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 209.825,00 HRK

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 136.176,42 HRK

IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA: 73.648,58 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.05.2020 – 01.11.2020

KONTAKT OSOBA: Petar Zekan (0915177870, pjero@orgula.hr)

 

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/